Hankkeet Kainuun Opistolla

Hankkeet

Kainuun Opiston hankkeet vuonna 2019

RAIPE-hanke

Ripeämpi siirtymä aikuisten perusopetuksen jaksoille – katse kohti työelämää

Haaste?

Työnantajien tarpeet ja maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden mahdollisuudet eivät kohtaa ja maahanmuuttajien työllistyminen on Suomessa heikkoa. Työelämään mukaan pääseminen voidaan selkeästi havaita haasteena jo opiskeluvaiheessa, koska työharjoittelu-paikkoihin ja työelämään tutustumispaikkoihin pääseminen on vaikeaa.

Miksi?
Aiempien työllistymiskokemuksien ja uuden opetussuunnitelman perusteiden myötä työelämäintegraatiota pidetään entistä tärkeämpänä osana myös aikuisten perusopetuksessa. Jo alkuvaiheessa saadut positiiviset kokemukset työharjoittelussa voivat auttaa opiskelijaa myöhemmin polulla työelämään.Työnantajan suhtautumisen ja mielipiteiden vieraasta kulttuurista ja maasta tuleviin työharjoittelijoihin ja työntekijöihin toivotaan parantuvan.

Kenelle?
RAIPE-hankkeessa keskitymme maahanmuuttajataustaisten aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden työelämäjaksojen sujuvoittamiseen sekä opiskelijoiden että työantajien näkökulmasta.

Miten?
Asioihin saadaan muutoksia luomalla yhteistyöverkosto työnantajien ja oppilaitosten välille uudenlaisten yhteistyön käytänteiden ja pilvipalvelun avulla. Hankkeen aikana pyritään kohdistamaan entistä paremmin työnantajien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeita ja tekemään työelämäjaksoista onnistuneempia kokemuksia kaikille osapuolille.

Pitkällä aikavälillä hanke helpottaa paikkakunnilla työelämäjaksojen järjestämistä, hälventää ennakkoasenteita sekä helpottaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden hakeutumista ammattiopintoihin ja työelämään.

Hanke toteutetaan 1.5.2018 – 30.4.2020 välisenä aikana neljässä kansanopistossa ja niiden lähiseuduilla eri puolilla Suomea. Mukana ovat hanketta koordinoiva Kainuun Opisto, Valkealan kristillinen opisto, Eurajoen kristillinen opisto ja Lieksan kristillinen opisto.

Lisätietoja hankkeesta Kainuun Opistolla antavat:
Mika Seppänen
hankepäällikkö
044 700 1042
mika.seppanen@kainuunopisto.fi

Noora Härkönen
hanketyöntekijä
044 799 2450
noora.harkonen@kainuunopisto.fi

www.facebook.com/raipe-hanke

 

Elämää varten -hanke

ELÄMÄÄ VARTEN – HANKE 2018-2020

Elämää varten- hankeen kohderyhmänä on Kainuun nuoret ja työikäiset romanit sekä viranomaiset, yritykset ja työnantajat Kainuussa. Avoimen dialogin ja tiedon lisäämisen avulla ehkäistään syrjintää sekä kasvatetaan luottamusta ja yhteistyötä romanien ja Kainuun alueen viranomaisten välille.

Hankehenkilöstö ohjaa ja tukee osallistujia työnhaussa ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa. Tavoitteenamme on kasvattaa romanien omaa osallisuutta sekä nostaa kohderyhmän ammatillista koulutustasoa ja edistää romanien yhteiskunnallista asemaa. Hanke parantaa romaniväestön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvinvointi teeman erityisenä painopisteenä on päihde- ja rikostaustaisten romanien saaminen tuen ja koulutuksen piiriin.

Eri toimijoille järjestetään koulutusta romanikulttuuriin ja romanien kohtaamiseen ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyen. Rinnakkaishankkeena toteutetaan hankkeeseen osallistuville räätälöity työvoimakoulutus/työnhakuvalmennus kurssi.

Toimenpiteillä toteutetaan kuntia koskevaa Romanipoliittista ohjelmaa (ROMPO2), jonka avulla juurrutetaan romanityö vahvemmin ja laajemmin Kainuuseen.

Elämää varten – hanke on Kainuun Opiston hallinnoima ESR- rahoitteinen hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kainuussa asuvat työikäiset romanit sekä Kainuun alueen viranomaiset, työnantajat, ja oppilaitosten, te-palveluiden ja sosiaali- -ja terveysalan henkilöstö.

ELÄMÄÄ VARTEN – HANKKEEN YHTEYSTIEDOT:

Helena Ahonen
hankepäällikkö
helena.ahonen@kainuunopisto.fi
puh. 044 772 7028

Ramona Grönstrand
hankeasiantuntija
ramona.gronstrand@kainuunopisto.fi
puh. 044 700 1062
www.kainuunopisto.fi
www.facebook.com/elamaavarten/