Hankkeet Kainuun Opistolla

Hankkeet

Kainuun Opiston hankkeet vuonna 2018

RAIPE-hanke

Katse kohti työelämää!

RAIPE-hankkeessa (Ripeämpi siirtymä Aikuisten Perusopetuksen työelämäjaksoille) keskitytään aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden työelämäjaksojen sujuvoittamiseen. Tavoitteena on luoda työnantajien ja aikuisten perusopetusta järjestävien oppilaitosten yhteistyöverkosto uudenlaisten yhteistyökäytänteiden ja sähköisen pilvipalvelun avulla. Lisäksi pyritään kehittämään ennakoiva ja kustannustehokas opiskelijoiden ja työnantajien työelämäjaksoon perehdyttävä prosessi. Tavoitteena on myös mahdollistaa entistä parempi työelämäkumppanin, oppilaitoksen ja opiskelijan tavoitteellistaminen ja arviointi.

Hankkeen tuottama toimintamalli sekä toimintaa helpottava sähköinen järjestelmä auttaa kohdistamaan entistä paremmin työnantajien ja maahanmuuttajataustaisten työharjoittelijoiden tarpeita ja tekemään työelämäjaksoista yhä onnistuneempia kokemuksia kaikille osapuolille. Jo opiskeluaikana saadut positiiviset kokemukset työharjoittelussa voivat auttaa opiskelijaa myöhemmin polulla työelämään ja ammattiopintoihin. Pitkällä aikavälillä hankeen toivotaan myös hälventävän ennakkoasenteita.

Hanke toteutetaan 1.5.2018-30.4.2020 välisenä aikana neljässä kansanopistossa ESR-rahoitteisena hankkeena. Mukana ovat hanketta koordinoiva Kainuun Opisto, Valkealan kristillinen opisto, Eurajoen kristillinen opisto ja Lieksan kristillinen opisto.

Lisätietoja hankkeesta Kainuun Opistolla antavat:
Mika Seppänen
hankepäällikkö
044 700 1042
mika.seppanen@kainuunopisto.fi

Noora Härkönen
hanketyöntekijä
044 799 2450

Elämää varten -hanke

ELÄMÄÄ VARTEN – HANKE 2018-2020

Elämää varten- hankeen kohderyhmänä on Kainuun nuoret ja työikäiset romanit sekä viranomaiset, yritykset ja työnantajat Kainuussa. Avoimen dialogin ja tiedon lisäämisen avulla ehkäistään syrjintää sekä kasvatetaan luottamusta ja yhteistyötä romanien ja Kainuun alueen viranomaisten välille.

Hankehenkilöstö ohjaa ja tukee osallistujia työnhaussa ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa. Tavoitteenamme on kasvattaa romanien omaa osallisuutta sekä nostaa kohderyhmän ammatillista koulutustasoa ja edistää romanien yhteiskunnallista asemaa. Hanke parantaa romaniväestön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvinvointi teeman erityisenä painopisteenä on päihde- ja rikostaustaisten romanien saaminen tuen ja koulutuksen piiriin.

Eri toimijoille järjestetään koulutusta romanikulttuuriin ja romanien kohtaamiseen ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyen. Rinnakkaishankkeena toteutetaan hankkeeseen osallistuville räätälöity työvoimakoulutus/työnhakuvalmennus kurssi.

Toimenpiteillä toteutetaan kuntia koskevaa Romanipoliittista ohjelmaa (ROMPO2), jonka avulla juurrutetaan romanityö vahvemmin ja laajemmin Kainuuseen.

Elämää varten – hanke on Kainuun Opiston hallinnoima ESR- rahoitteinen hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kainuussa asuvat työikäiset romanit sekä Kainuun alueen viranomaiset, työnantajat, ja oppilaitosten, te-palveluiden ja sosiaali- -ja terveysalan henkilöstö.

ELÄMÄÄ VARTEN – HANKKEEN YHTEYSTIEDOT:

Helena Ahonen
hankepäällikkö
helena.ahonen@kainuunopisto.fi
puh. 044 772 7028

Ramona Grönstrand
hankeasiantuntija
ramona.gronstrand@kainuunopisto.fi
puh. 044 700 1062
www.kainuunopisto.fi
www.facebook.com/elamaavarten/