Hankkeet Kainuun Opistolla

Hankkeet

Kainuun Opiston hankkeet vuonna 2018

Raipe-hanke

Täältä saat pian lisätieto Raipe-hankkeesta.

Elämää varten -hanke

ELÄMÄÄ VARTEN – HANKE 2018-2020

Elämää varten- hankeen kohderyhmänä on Kainuun nuoret ja työikäiset romanit sekä viranomaiset, yritykset ja työnantajat Kainuussa. Avoimen dialogin ja tiedon lisäämisen avulla ehkäistään syrjintää sekä kasvatetaan luottamusta ja yhteistyötä romanien ja Kainuun alueen viranomaisten välille.

Hankehenkilöstö ohjaa ja tukee osallistujia työnhaussa ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa. Tavoitteenamme on kasvattaa romanien omaa osallisuutta sekä nostaa kohderyhmän ammatillista koulutustasoa ja edistää romanien yhteiskunnallista asemaa. Hanke parantaa romaniväestön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvinvointi teeman erityisenä painopisteenä on päihde- ja rikostaustaisten romanien saaminen tuen ja koulutuksen piiriin.

Eri toimijoille järjestetään koulutusta romanikulttuuriin ja romanien kohtaamiseen ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyen. Rinnakkaishankkeena toteutetaan hankkeeseen osallistuville räätälöity työvoimakoulutus/työnhakuvalmennus kurssi.

Toimenpiteillä toteutetaan kuntia koskevaa Romanipoliittista ohjelmaa (ROMPO2), jonka avulla juurrutetaan romanityö vahvemmin ja laajemmin Kainuuseen.

Elämää varten – hanke on Kainuun Opiston hallinnoima ESR- rahoitteinen hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kainuussa asuvat työikäiset romanit sekä Kainuun alueen viranomaiset, työnantajat, ja oppilaitosten, te-palveluiden ja sosiaali- -ja terveysalan henkilöstö.

ELÄMÄÄ VARTEN – HANKKEEN YHTEYSTIEDOT:

Helena Ahonen
hankepäällikkö
helena.ahonen@kainuunopisto.fi
puh. 044 772 7028

Ramona Grönstrand
hankeasiantuntija
ramona.gronstrand@kainuunopisto.fi
puh. 044 700 1062
www.kainuunopisto.fi
www.facebook.com/elamaavarten/