YTTY Nostetta nuorille ESR rahoitteinen hanke toteutettiin yhdessä Kainuun Opisto Oy:n ja Spartak Kajaani ry:n kanssa ajalla 15.3.2021 – 31.10.2023.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat viranomaisten ja oppilaitosten tuen ulkopuolelle jääneet 15–29-vuotiaat kainuulaiset nuoret, joilla oli haasteita osallistua omatoimisesti yhteiskunnan palvelujen ja toimintojen pariin sekä haasteita opinto- ja työelämäsiirtymissä. Kohderyhmään kuuluivat nuorten läheiset.

Hanke tavoitti toimintakautensa aikana 117 nuorta, joiden palvelutarpeet ja erityistarpeet tunnistettiin ja heille annettiin palveluohjausta arkielämän tukemisessa, opastusta vuokra-, opiskelu-, työllisyys-, terveys- ja ravintoasioissa. Hankkeessa kuljettiin nuoren rinnalla kohti nuoren itse asettamaa tavoitetta.

Hankkeen lopussa 41 % asiakkaista opiskeli, työssä oli 10 %, työnhaun aloitti 5 %, yrittäjänä 2 % ja loput asiakkaista eivät onnistuneet löytämään itselleen hankkeen aikana sopivaa työtä tai koulutusta.

Hankkeessa kehitettiin Kohtaamisen portaat -menetelmä työkaluksi nuorten ohjaamiseen. 

Hanketta rahoittivat ESR:n lisäksi Kajaanin kaupunki, Hyrynsalmen ja Paltamon kunnat, Paltamon, Kajaanin, Puolangan ja Sotkamon seurakunnat, Elma ja Kalle Keräsen säätiö sekä Osuuskunta Tradeka.

Yhteistyökumppaneita olivat mm.  etsivä nuorisotyö, TE-palvelut, TYP, oppilaitokset, työllisyyspalvelut, vankila, sote-palvelut, muut viranomaispalvelut, järjestöt, kansainväliset palvelut ja vastaanottokeskus.

Oulujärvi Leader

Kysy meiltä!