On aika tuoda tietoisuuteen romanien kohtaama syrjintä!
Romanit kokevat päivittäisessä arjessa monella elämänalueella rasismia/syrjintää ja ennakkoluuloja. Romanien yhdenvertaisen aseman ja syrjimättömyyden sekä yhteiskunnallisen aseman parantaminen vaatii uusien toimintamallien etsimistä.

Kainuussa juuri alkaneessa RomForum -hankkeessa nostetaan esille romanien kohtaamia syrjintäkokemuksia Forum -tutkivan teatterimenetelmän avulla. Forumteatteri on osallistavan teatterin muoto, joka tähtää epäoikeidenmukaisten valtasuhteiden ja mekanististen toimintamallien (sorto ja rasismi) tiedostamiseen ja tunnistamiseen sekä niiden muuttamiseen.

Forumteatterin/RomForum -hankkeen tarkoituksena on käsitellä, keskustella ja kokeilla miten erilaiset toimintatavat vaikuttavat tilanteisiin, joissa ilmenee rasismisia ja syrjintää. Forumteatteri koostuu valmiiksi harjoitellusta esinäytelmästä ja improvisoidusta osuudesta, jonka sisältöön kohderyhmä (romanit) vaikuttavat vahvasti ja esityksen kulkuun vaikuttavat myös katsojat aktiivisesti osallistumalla. Esitys valmistetaan hankkeen romanikohderyhmän kokemuksista kerätyn aineiston pohjalta.

Haastatteluja/romanien syrjintä kokemuksia kerätään pääasiassa Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä niiden rajakunnissa, mutta mukaan otetaan mielellään kokemuksia myös koko Suomen alueelta. Jos siis sinulla on kokemus jonka haluat jakaa tai haluat kuulla hankkeesta enemmän, ota rohkeasti yhteyttä, niin kerron lisää! Valtakunnallisesti tavoitellaan erityisesti yleisöä, joka kuuluu esityksen kohderyhmään. Jos haluat päästä katsomaan esityksiä ja/tai kutsua meidät tilaisuuteen/kokoukseen, ota rohkeasti yhteyttä, niin tuumaillaan yhdessä!

Yhteystiedot: ramona.gronstrand@kainuunopisto.fi

Rahoittajat ja yhteistyötahot ovat Suomen kulttuurirahasto, Kajaanin kaupunginteatteri -alueteatteri, Kainuun Opisto, Kajaanin romanityöryhmä sekä alueen romanit. Hankkeen toiminta-aika: 1.4.2021-31.12.2022

Jaathan tiedoksi omalle verkostollesi, kiitos!