Koulutustehtävä:
Kainuun Opisto on kansanopisto, jonka koulutus painottuu yleissivistykseen, luonto-, ympäristö- ja kulttuuriaineisiin sekä ihmisoikeuksia, monikulttuurisuutta, hyvinvointia, elämänhallintaa, aktiivista kansalaisuutta ja suvaitsevaista kristillisyyttä tukevaan koulutukseen.

Toiminta-ajatus: 
Kainuun Opisto toimii perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjänä ja opiston resursseihin sopivien palvelujen tuottajana. Erityisenä osaamisalana ovat maahanmuuttajien kotouttaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, luonnonvarojen resurssitietoisuuteen herääminen sekä uskontojen välinen dialogi.

Arvot:
Ihmisten yhdenvertaisuus, vastuullinen yhteiskunnan jäsenyys sekä tutkimukseen perustuvan tiedon, luonnon, ympäristön ja kulttuurin arvostaminen. Kainuun Opiston arvot ja toiminta pohjautuvat pohjoismaiseen kansanopistoliikkeeseen, herännäisyyteen ja kainuulaisuuteen.