Työelämätietous ja osaaminen – koulutusviikot

Koulutuskokonaisuus antaa työkaluja työelämässä toimimiseen ja menestymiseen.
Valitse sinulle sopivin ajanjakso ja ilmoittaudu mukaan.
ma 8.- pe 12.11.2021
ti 7.- pe 10.12.2021
ma 17.- pe 21.1.2022

Sisältö:

SUOMALAINEN TYÖKULTTUURI ( 5h)
Suomalainen yhteiskunta, kansalaisyhteiskunta
Suomalaisen työkulttuurin muutos
Ammattiliitot
Luotettavuus ja aikataulujen noudattaminen
Kommunikointityyli
Uskonnon vaikutus työelämään

TYÖELÄMÄN ABC ( 5h)
Työsopimus: työelämän muodot
Työnantajan velvollisuudet
Työsopimuksen päättäminen
Vahingonkorvaus ja rangaistukset
Työsuojelu: työaika ja vuosiloma
Nuoren työntekijän oikeudet ja rajoitukset
Ammattiliitto, työehtosopimus, luottamusmies

TYÖNHAKUTAIDOT ( 10h)
Oman osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
Itsearviointi ja itseohjautuvuus
Eri työnhakukanavat
Oman CV:n laatiminen ja lähettäminen sähköisesti
Sähköisten rekrytointipalvelujen käyttö
Työhaastattelutilanne puhelimitse, etäyhteydessä, tapaamisessa

YRITTÄJYYS( 2,5h)
Yrittäjän persoonallisuus ja taidot
Yritysmuodot
Liiketoimintasuunnitelma
Luvat ja velvollisuudet
Mistä yrittäjä saa tietoa

ELINIKÄINEN OPPIMINEN (2,5h)
Erilaista oppimista eri tilanteisiin
Oppimaan oppiminen
Oman osaamisen ja oppimistarpeen tunnistaminen

Koulutus on maksuton. Koulutuspäivät klo 9.00-14.00. Päivän aikana tarjoamme lounaan ja päiväkahvin.

Ilmoittautumiset viikko ennen koulutuksen alkua Kainuun Opisto p. 044 2990 826 ja sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi.

Lisätietoa myös kuntakokeilun työllisyydenohjaajilta.

Taidot

Lähetetty

12/10/2021