Elämäntarinoiden kirjoittajakoulu 2021-2022

Ajankohdat 2021: 
pe 22.- la 23.10.2021 ( lähiopetus)
pe 5.- la 6.11.2021 (  lähiopetus)
Ajankohdat 2022:
pe 21.- la 22.1.2022 ( lähiopetus)
pe 25.3.2022 ( etäopetus Teams)
pe 22.- la 23.4. 2022( lähiopetus)
pe 20.- 21.5.2022 ( lähiopetus)

Elämäntarinoiden kirjoittajakoulun ohjaajana toimii kirjailija, FM Minna Kettunen Lapinlahdelta. Hän toimii myös yrittäjänä ja pienkustantajana Väärnin pappilassa on julkaissut lukuisia elämänkertoja.

Kirjoittajakoulun sisältö:
Mitä elämäntarinat ovat? Mitä merkitystä niillä on? Kenelle kirjoitan, miksi?
– Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen ja uuden tiedon hankkiminen
– Mistä ja miten voin hankkia tietoa? Erilaiset tietolähteet.
– Lähdeluettelon laatiminen
– Haastatteleminen tiedonhankinnan menetelmänä. Erilaiset haastattelutilanteet ja – tekniikat.
– Kuvien ja kuvituksen merkityksestä. Kuvien lukeminen, kuvatekstien mahdollisuudet.
– Kirjoittamisen aloittaminen ja tekstin työstäminen
– Kurssilaisten teksteihin tutustuminen ja niistä keskustelu.
– Eri elämäntarinoiden/ elämäkertojen lukemista ja esittelemistä toisille.
– Kirjan julkaisemisen ja kustantamisen vaiheita ja vaihtoehtoja. Sivunvalmistus, painotyö, tarjouspyynnöt ja julkistaminen.
Lisäksi on luvassa mm. talon historian kokoaminen ( Seppo Kämäräinen) ja sukututkimus ja vanhat käsialat – osiot ( Eine Syvävirta).

Kirjoittajakoulun hinta on 200 euroa. Hinta sisältää opetuksen, materiaalit, sekä lounaan ja päiväkahvin lähiopetuspäivinä.

Taidot

Lähetetty

27/07/2021