Opintolinjat

Tältä sivulta löydät kaikki opintolinjamme.
Kehitä itseäsi opintolinjoillamme

Opintolinjat ja ilmoittautuminen

Kainuun Opiston opintolinjoilla kehität itseäsi monipuolisesti laajemmissa kokonaisuuksissa. Ajantasaiset opintokokonaisuudet löydät alta.

Hae Kainuun Opistolle tästä!

Hae opintoihin sivun alta löytyvällä lomakkeella.

Opintolinjat

Kainuun Opiston opintolinjoilla kehität itseäsi monipuolisesti laajemmissa kokonaisuuksissa. Ajantasaiset opintokokonaisuudet löydät alta.

Kymppiluokka

Kainuun Opiston kymppiluokalle haku www.opintopolku.fi

Kymppiluokan tavoitteena on parantaa opiskelijan jatko-opintoihin pääsyä sekä niitä tietoja ja taitoja, joita hakija opinnoissa tarvitsee. Tavoitteena on, että kymppiluokan jälkeen jokaisella opiskelijalla on sekä suunnitelma jatko-opinnoista että valmiudet aloittaa ne.

Kymppiluokan tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäisyyttä ja vastuullisuutta ja kehittää itsetuntemustaan sekä oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintoihin sisältyy opintojen ohjausta ja työelämään tutustumisjakso. Lisäksi on mahdollisuus muutamiin valinnaisaineisiin, esim. ATK ja liikunta ryhmäkoosta riippuen. Kymppiluokalla kaikki opetus on suomen kielellä.
 Kymppiluokka on tarkoitettu 2019 ja 2018 päättötodistuksen saaneille.

 

Aikuisten perusopetus, seuraava ryhmä aloittaa 7.1.2020

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu SINULLE, jos

  • olet yli 17-vuotias
  • haluat suorittaa aikuisten perusopetuksen ja saada perusopetuksen päättötodistuksen, täydentää perusopetuksen tutkintoa tai korottaa oppiaineiden numeroita

Kainuun Opiston perusopetuksessa:
opiskelet monipuolisesti eri oppiaineita ( opiskelukieli suomi)
voit opiskella myös taito- ja taideaineita
voit tutustua työelämään
saat ohjausta työhön ja jatko-opintoihin hakemiseen
saat hyvän pohjan jatko-opintoihin

Aikuisten perusopetusta kolmella tasolla:
lukutaitovaihe ( noin 1 vuosi)
alkuvaihe ( noin 1 vuosi)
päättövaihe ( noin 1,5 vuotta)

Hae opiskelemaan etusivulla olevalla HAE OPISKELEMAAN TÄSTÄ – lomakkeella.  Jatkuva haku! Lisätietoa Kainuun Opisto p. 0400 731 305

Suuntana sosiaali-, terveys- ja kasvatusala 29.5.2020 asti!Ryhmään voi tulla mukaan 7.1.2020!

Koulutus on valmentavaa koulutusta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattiopintoihin pyrkiville, alan työtehtäviin jo työllistyneille, joilla ei ole alan koulutusta ( esim. henkilökohtaisen avustajan työ, hoivakodin/päiväkodin avustajan työ, kotipalvelutyö, tai muu vastaava työ) tai avustajan työtehtäviin pyrkiville.
Koulutuksen laajuus on 35 ov.

Kursseja ovat:
1. TERVEYS JA HYVINVOINTI TYÖELÄMÄSSÄ
Hyvinvointivalmentajan opastuksella ( PhysioTrainer) saat eväitä siihen, miten pitää huolta omasta jaksamisesta, terveydestä ja työhyvinvoinnista. Tärkeimpinä tavoitteina kurssilla on ravitsemuksen, liikunnan ja palautumisen merkityksen omakohtainen ymmärtäminen terveyden kannalta.

2. TURVALLISUUSOSAAMINEN
Tämä kurssi sisältää mm. ” johdatus sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan lainsäädäntöön ja työaikalainsäädäntöön”-osion, EA1-kurssin, hygieniapassikoulutuksen, alkusammutuskoulutuksen ja  Ympäristöturvallisuus/kestävä kehitys -osa-alueen opetuksen.

3. AVUSTAJAN PERUSTAIDOT
Kurssi sisältää mm. ” Kodinhoidossa avustaminen”-opetuksen, johon kuuluu ruuanvalmistuksen lisäksi puhtaanapidon, pyykkihuollon ja kodin kemikaalien opiskelun perusteet. Olennaisena osana kurssia ovat myös avustajan työnkuvaan, ammattirooliin ja työtehtäviin syventyminen sekä apuvälineiden käyttöön harjaantuminen.

4. OHJAAJAN PERUSTAIDOT
Aktiivisten yleisten esiintymis- ja vuorovaikutusharjoitusten lisäksi kurssiin kuuluu myös vaihtoehtoisten ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien ( AAC), tukiviittomien ja selkokielen opiskelua sekä ohjaustaidon perusteet.

5. KUNTOUTTAVA JA OSALLISUUTTA TUKEVA TYÖOTE AVUSTAJAN JA OHJAAJAN TYÖSSÄ
Miten avustajan ja tuen ihmisiä, joilla on erilaisia toimintakyvyn rajoitteita? Kurssilla perehdytään yleisimpiin pitkäaikaissairauksiin, vammaisuuden erilaisiin käsitteisiin, estettömyys ja avustamisen etiikka-teemoihin. Opetuksessa aiheina ovat mm. monikulttuurisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus avustajan ja ohjaajan työssä.

6. DIGIOSAAMINEN JA ATK-TAIDOT
Kurssilla opiskellaan omien tavoitteiden mukaan myös sosiaali- ja terveysalalla tärkeitä digiosaamisen ja atk-hallinnan perustaitoja ( mm. Windows, word, excel, sähköposti ja Internet). Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa myös erillisiä tieto- ja viestintäteknillisiä ajokorttikokeita.

Kaikki hakijat haastatellaan ja valinta tapahtuu soveltuvuuden ja haastattelun perusteella.

Haku koulutukseen www.kainuunopisto.fi/haeopiskelemaan

Lisätietoa Kainuun Opiston kurssisihteeri Sinikka Korhonen p. 044 2990 826 ja sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi

Hae opiskelijaksi Kainuun Opistoon

Haen opiskelemaan

Sukupuoli

Asuminen

11 + 10 =