Opintolinjat

Tältä sivulta löydät kaikki opintolinjamme.
Kehitä itseäsi opintolinjoillamme

Opintolinjat ja ilmoittautuminen

Kainuun Opiston opintolinjoilla kehität itseäsi monipuolisesti laajemmissa kokonaisuuksissa. Ajantasaiset opintokokonaisuudet löydät alta.

Hae Kainuun Opistolle tästä!

Hae opintoihin sivun alta löytyvällä lomakkeella.

Opintolinjat

Kainuun Opiston opintolinjoilla kehität itseäsi monipuolisesti laajemmissa kokonaisuuksissa. Ajantasaiset opintokokonaisuudet löydät alta.

AIKUISTEN PERUSOPETUS

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu SINULLE, jos

 • olet yli 17-vuotias
 • haluat suorittaa aikuisten perusopetuksen ja saada perusopetuksen päättötodistuksen, täydentää perusopetuksen tutkintoa tai korottaa oppiaineiden numeroita

Kainuun Opiston perusopetuksessa:
opiskelet monipuolisesti eri oppiaineita ( opiskelukieli suomi)
voit opiskella myös taito- ja taideaineita
voit tutustua työelämään
saat ohjausta työhön ja jatko-opintoihin hakemiseen
saat hyvän pohjan jatko-opintoihin

Aikuisten perusopetusta kolmella tasolla:
lukutaitovaihe ( noin 1 vuosi)
alkuvaihe ( noin 1 vuosi)
päättövaihe ( noin 1,5 vuotta)

Hae opiskelemaan etusivulla olevalla HAE OPISKELEMAAN TÄSTÄ – lomakkeella.  Jatkuva haku! Lisätietoa Kainuun Opisto p. 0400 731 305

SUUNTANA SOSIAALI-, TERVEYS-, JA KASVATUSALA-KOULUTUS ( koulutus on täynnä)

7.9.2020-28.5.2021 Suomussalmi

Koulutus on valmentavaa koulutusta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattiopintoihin pyrkiville, alan työtehtäviin jo työllistyneille, joilla ei ole alan koulutusta ( esim. henkilökohtaisen avustajan työ, hoivakodin/päiväkodin avustajan työ, kotipalvelutyö, tai muu vastaava työ) tai avustajan työtehtäviin pyrkiville.
Koulutuksen laajuus on 35 ov.

Kursseja ovat:
1. TERVEYS JA HYVINVOINTI TYÖELÄMÄSSÄ
Hyvinvointivalmentajan opastuksella ( PhysioTrainer) saat eväitä siihen, miten pitää huolta omasta jaksamisesta, terveydestä ja työhyvinvoinnista. Tärkeimpinä tavoitteina kurssilla on ravitsemuksen, liikunnan ja palautumisen merkityksen omakohtainen ymmärtäminen terveyden kannalta.

2. TURVALLISUUSOSAAMINEN
Tämä kurssi sisältää mm. ” johdatus sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan lainsäädäntöön ja työaikalainsäädäntöön”-osion, EA1-kurssin, hygieniapassikoulutuksen, alkusammutuskoulutuksen ja  Ympäristöturvallisuus/kestävä kehitys -osa-alueen opetuksen.

3. AVUSTAJAN PERUSTAIDOT
Kurssi sisältää mm. ” Kodinhoidossa avustaminen”-opetuksen, johon kuuluu ruuanvalmistuksen lisäksi puhtaanapidon, pyykkihuollon ja kodin kemikaalien opiskelun perusteet. Olennaisena osana kurssia ovat myös avustajan työnkuvaan, ammattirooliin ja työtehtäviin syventyminen sekä apuvälineiden käyttöön harjaantuminen.

4. OHJAAJAN PERUSTAIDOT
Aktiivisten yleisten esiintymis- ja vuorovaikutusharjoitusten lisäksi kurssiin kuuluu myös vaihtoehtoisten ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien ( AAC), tukiviittomien ja selkokielen opiskelua sekä ohjaustaidon perusteet.

5. KUNTOUTTAVA JA OSALLISUUTTA TUKEVA TYÖOTE AVUSTAJAN JA OHJAAJAN TYÖSSÄ
Miten avustajan ja tuen ihmisiä, joilla on erilaisia toimintakyvyn rajoitteita? Kurssilla perehdytään yleisimpiin pitkäaikaissairauksiin, vammaisuuden erilaisiin käsitteisiin, estettömyys ja avustamisen etiikka-teemoihin. Opetuksessa aiheina ovat mm. monikulttuurisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus avustajan ja ohjaajan työssä.

6. DIGIOSAAMINEN JA ATK-TAIDOT
Kurssilla opiskellaan omien tavoitteiden mukaan myös sosiaali- ja terveysalalla tärkeitä digiosaamisen ja atk-hallinnan perustaitoja ( mm. Windows, word, excel, sähköposti ja Internet). Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa myös erillisiä tieto- ja viestintäteknillisiä ajokorttikokeita.

Kaikki hakijat haastatellaan ja valinta tapahtuu soveltuvuuden ja haastattelun perusteella.

Haku koulutukseen www.kainuunopisto.fi/haeopiskelemaan

Lisätietoa Kainuun Opiston kansanopistosihteerii Sinikka Korhonen p. 044 2990 826 ja sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi

TALOUSKOULU Kajaanissa 17.8.-18.12.2020

Onko ruuanlaitto sinusta kivaa? Haluatko oppia lisää?
Miten omasta kämpästä tehdään koti? Tarjoillaanko teillä lusikkaleipiä vai vegetacoja?

Talouskoulun jälkeen osaat suunnitella kotitalouden toimintaa sekä tehdä suunnitelmallisesti kotitaloustöitä ja hankintoja. Olet vastuullinen kuluttaja ja osaat valmistaa ruokaa jopa opiskelijabudjetilla.

Talouskoulun tehtävänä on antaa opiskelijalle valmiuksia omassa elämässään selviytymiseen yksilönä, perheen ja yhteiskunnan jäsenenä sekä kuluttajana. Lisäksi koulutus kannustaa opiskelijaa harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen sekä tukee uran ja ammatin valintaa tarjoamalla hänelle vapaasti valittavia opintoja ja opinto-ohjausta. Koulutuksessa on avoin ja myönteinen oppimisympäristö, jossa elämäntaidot vahvistuvat ja opiskelijasta kehittyy vastuuntuntoinen ja velvollisuuksistaan huolehtiva kansalainen.

Haku koulutukseen www.kainuunopisto.fi/haeopiskelemaan

Lisätietoa Kainuun Opiston kansanopistosihteeri Sinikka Korhonen p. 044 2990 826 ja sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi

Poliisikoulun pääsykokeisiin valmentava kurssi 7.9.2020-5.2.2021

Oletko halunnut päästä opiskelemaan poliisialaa, mutta et ole onnistunut saamaan vielä opiskelupaikkaa?

Koulutuksen sisältö mm.: 

Kainuun Opisto tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää valmiuksia poliisikoulun pääsykokeisiin. Samalla voit kohottaa kuntoasi ja valmentautua ohjatusti mukavassa porussa poliisiammattikorkeakoulun  kevään 2021 pääsykokeisiin.
Koulutuksen sisältö::

 • Yleisopinnot ( opintoihin orientoituminen ja HOPS), oppimaan oppiminen, ATK- ja  TVT-taidot, itsetuntemus)
 • Suullinen ja kirjallinen viestintä suomen kielellä ( mm. turvallisuusalan asiakirjat ja niiden laadintaa)
 • Englannin kielen valmentava kurssi,suullinen ja kirjallinen viestintä
 • Ruotsin kielen valmentava kurssi,suullinen ja kirjallinen viestintä( preppausta pääsykokeiden valintakoetilanteeseen)
 • Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky
 • EA1
 • Järjestyksenvalvojan koulutus
 • Fyysisen voimankäytön perusteet
 • Työssäoppiminen esim. järjestyksenvalvojana ( harjoittelun kesto/ tuntimäärä ei ole vielä tiedossa)
 • Poliisi osana yhteiskuntaa
 • Työelämätietous/ suhtautuminen työelämään
 • Yleiset oikeusopinnot
 • valmentautuminen valintakokeisiin koko kurssin ajan ja harjoitusvalintakoetilanteita.
Lisäksi kurssin aikana antoisia välipaloja: runsaasti ammattitietoutta ja rikospaikkatutkintaa! Ja kaiken lisäksi plussaa tulevia työeämätaitoja varten: Kainuun Opisto on monikulttuurinen oppimisympäristö.

Haku koulutukseen www.kainuunopisto.fi/haeopiskelemaan 

Koulutuksen hinta on 500 euroa. Mahdollisuus majoittumiseen.

Olemme yhteydessä hakijoihin 17.8. alkavalla viikolla.

 

Lisätietoa Kainuun Opisto Sinikka Korhonen p. 044 2990 826

 

 

 

 

Hae opiskelijaksi Kainuun Opistoon

Haen opiskelemaan

Sukupuoli

Asuntotoive

7 + 9 =