Opintolinjat

Tältä sivulta löydät kaikki opintolinjamme.

Kehitä itseäsi opintolinjoillamme

Opintolinjat ja ilmoittautuminen

Kainuun Opiston opintolinjoilla kehität itseäsi monipuolisesti laajemmissa kokonaisuuksissa. Ajantasaiset opintokokonaisuudet löydät alta.

Hae Kainuun Opistolle tästä!

Hae opintoihin sivun alta löytyvällä lomakkeella.

Opintolinjat

Kainuun Opiston opintolinjoilla kehität itseäsi monipuolisesti laajemmissa kokonaisuuksissa. Ajantasaiset opintokokonaisuudet löydät alta.

Kymppiluokka

Kymppiluokan tavoitteena on parantaa opiskelijan jatko-opintoihin pääsyä sekä niitä tietoja ja taitoja, joita hakija opinnoissa tarvitsee. Tavoitteena on, että kymppiluokan jälkeen jokaisella opiskelijalla on sekä suunnitelma jatko-opinnoista että valmiudet aloittaa ne.

Kymppiluokan tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäisyyttä ja vastuullisuutta ja kehittää itsetuntemustaan sekä oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintoihin sisältyy opintojen ohjausta ja työelämään tutustumisjakso. Lisäksi on mahdollisuus muutamiin valinnaisaineisiin, esim. ATK ja liikunta ryhmäkoosta riippuen. Kymppiluokalla kaikki opetus on suomen kielellä.
Haku kymppiluokalle tapahtuu kesän 2018 yhteisvalinnassa opintopolku.fi ja lue tarkemmin lisää kymppiluokastamme kainuunopisto.fi/kymppi.

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu SINULLE, jos

  • olet yli 17-vuotias
  • haluat suorittaa aikuisten perusopetuksen ja saada perusopetuksen päättötodistuksen, täydentää perusopetuksen tutkintoa tai korottaa oppiaineiden numeroita

Kainuun Opiston perusopetuksessa:
opiskelet monipuolisesti eri oppiaineita ( opiskelukieli suomi)
voit opiskella myös taito- ja taideaineita
voit tutustua työelämään
saat ohjausta työhön ja jatko-opintoihin hakemiseen
saat hyvän pohjan jatko-opintoihin

Aikuisten perusopetusta kolmella tasolla:
lukutaitovaihe ( noin 1 vuosi)
alkuvaihe ( noin 1 vuosi)
päättövaihe ( noin 1,5 vuotta)

Hae opiskelemaan etusivulla olevalla HAE OPISKELEMAAN TÄSTÄ – lomakkeella. Lisätietoa Kainuun Opisto p. 0400 731 305

Suuntana kasvatusala (35 ov) 3.9.2018- 24.5.2019

Aiotko kasvatusalalle, luokanopettajaksi, lastentarhanopettajaksi tai aineenopettajaksi? Kiinnostaako sinua lasten ja nuorten ohjaaminen esim. liikunnanohjaajana tai nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajana?

Oletko yrittänyt päästä opiskelemaan kyseisiä aloja, mutta et ole vielä onnistunut saamaan opiskelupaikkaa? Tai aiotko kouluttautua kokonaan uudelle alalle?

Suuntana kasvatusala -koulutus on tarkoitettu juuri sinulle!

Koulutukseen sisältyy runsaasti käytännön harjoitteluja koulussa, päiväkodissa ja maahanmuuttajanuorten kanssa. Teoriaopinnoissa saat monipuolista tietoa lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä sekä erilaisista oppijoista. Yleisopetuksen lisäksi pääset perehtymään maahanmuuttajalasten ja – nuorten oppimiseen ja opetukseen.

Koulutuksen aikana sinun on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteen perusopintoja tai niiden osia, joita voit hyödyntää yliopisto-opinnoissasi. Lukuvuoden kestävien opintojen jälkeen sinulla on laaja käsitys tämän päivän opettajuudesta ja hyvät valmiudet selviytyä kyseisten alojen pääsykokeista.

Lisätietoa Kainuun Opisto p. 044 2990 826 ja kurssisihteeri@kainuunopisto.fi

Oikeustieteen linja 3.9.2018- 24.5.2019

Tahdotko tietää enemmän ihmisoikeuksista? Ihmetteletkö, miksi oikeudenmukaisuus ei aina toteudu maailmassa? Tahdotko vaikuttaa vähemmistöjen tai lasten asemaan yhteiskunnassa -kotikunnastasi alkaen? Tarvitsetko työssäsi edusnvalvontaoikeuden tai potilaslainsäädännön tuntemusta? Tavoitteletko opiskelupaikkaa oikeustieteelisessä tiedekunnassa?

Tervetuloa Kainuun Opiston oikeustieteen linjalle!

Inhimillisen oikeuden linjalla opiskellaan oikeustieteen perusteita sekä tutustutaan oikeudelliseen ajatteluun, oikeuslähteisiin ja oikeudelliseen kieleen ja argumentointiin. Yleisjuridisten perusteiden ohella linjalla perehdytään mm. perus- ja ihmisoikeuksiin, perhe- ja edunvalvontaoikeuden, rikos- ja prosessioikeuden ja hallinto- ja sosiaalioikeuden perusteisiin. Oikeudellisia syväsukelluksia teemme mm. humanitaariseen oikeuteen, naisten ja lasten oikeuksiin, vähemmistöjen oikeuksiin sekä globaaleita kysymyksiä sivuaviin oikeudenaloihin.

Linja on tarkoitettu sinulle * ylioppilas * lukion tai toisen asteen oppimäärän suorittanut * 18 vuotta täyttänyt, joka olet kiinnostunut oikeustieteen opinnoista
Linja soveltuu myös sinulle, joka tarvitset työssäsi tai harrastuksissasi oikeudellista osaamista ja haluat parantaa valmiuksiasi ymmärtää yksilöä koskevaa oikeudellista sääntelyä ( mm. vanhukset, lapset, vammaiset)
Opintovuoden aikana opiskelija suorittaa oikeudellisia opintoja seuraavasti:
– johdanto-opintoja *yksityisoikeuden opintoja *julkisoikeuden opintoja
– rikos- ja prosessioikeuden opintoja
– oikeudellisia syväsukelluksia inhimillisen oikeuden alalla
– juristin vuorovaikutus- ja viestintätaidot
– opintoretket, valinnaiset opinnot  ja valintakoaineisto

Lähiopetusta on 25 tuntia / viikko. Lisäksi edellytetään itsenäistä opiskelua noin 15 tuntia viikossa.

Opiskelu maksaa 390 euroa / kk täysihoidolla. Opintoihin on mahdollisuus saada Kelan opintotukea.

Lisätietoa p. 044 2990 826 ja kurssisihteeri@kainuunopisto.fi

Musalinja 27.8.2018-2.2.2019

Musalinja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita musiikin ammattilaisen urasta ja kaikille musikaalisille, jotka haluavat kehittää soitto- ja laulutaitoa.

Koulutuksen kesto on 20 opintoviikkoa, jotka sisältävät seuraavat musiikkikokonaisuudet:
– musiikin perusopinnot 4 ov
– nuotinnusohjelma 1 ov
– oman intrumentin opetus 5 ov
– yhteissoitto 5 ov

Lisäksi voit valita valinnaisia kurssiteemoja soitinhuollosta, äänentoisto- ja musiikkiteknologiasta, jumalanpalvelusmusiikista, gospelmusiikista tai soitinrakennuksesta yhteensä viiden opintoviikon verran.

Koulutuksen hinta on 50 euroa / viikko. Hintaan sisältyy opetus täysihoidolla.

Lisätietoa p. 044 2990 826 ja sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi

Suuntana sosiaali-, terveys- ja kasvatusala 10.9.2018-24.5.2019

Sisältää Minusta avustaja – ja  Suuntana sosiaali-, terveys- ja kasvatusala -koulutusosiot ( yhteensä 35 ov)

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka aikovat hakeutua sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammatilliseen koulutukseen sekä henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita vammais-ja vanhustyön avustajatehtävistä tai haluavat lisätä osaamistaan omaishoitajina tai henkilökohtaisina avustajina.

 

Suuntana sosiaali-, terveys- ja kasvatusala-koulutusosio
kehittää opiskelijan ammatillista osaamista ja antaa erinomaisia valmiuksia jatko-opintoihin ja helpottaa hakeutumista alan ammattillisiin koulutuksiin:
– sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)
– lapsi- ja perhetyön perustutkinto ( lastenohjaaja)
– nuoriso-ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkinto

Koulutukseen sisältyy kolme ohjattua käytännön työssäoppimisjaksoa (yhteensä 3 kk) ja ensiavun ja hygieniaosaamisen suorituksia
( EA1 ja hygieniapassi), joista on hyötyä myöhemmissä ammatillisissa koulutuksissa ja henkilökohtaisen avustajan tehtävissä.
Erityisesti keskitytään opiskelijan omien valmiuksien kehittämiseen ja hänen jatkokoulutushaaveiden mahdollistamiseen henkilökohtaisen oppimissuunnitelman avulla. Opetusohjelmaan kuuluu myös tutustumiskäyntejä alan työpaikoille, liikuntaa oman jaksamisen varmistamiseksi, lääkelaskentaa ja opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja sekö tukea erilaisissa oppimisen haasteissa.

Minusta avustaja-koulutusosio
antaa monenlaisia valmiuksia henkilökohtaisena avustajana tai omaishoitajana toimimiseen. Koulutussisältöön kuuluu mm. vammaisuuteen ja henkilökohtaiseen apuun liittyä keskeinen työ- ja tukilainsäädäntö, henkilökohtainen avustaja – järjestelmä, asiakkaiden kuntoutumisen tukeminen ja avustaminen arjessa sekä työergonomia ja apuvälineiden käyttö kotona ja kodin ulkopuolella avustamisessa.

Kielitaito- ja terveydentilavaatimukset
Koulutukseen osallistuminen edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka todetaan haastattelulla, sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla vaadittavaa riittävää terveydentilaa ja toimintakykyä.

Koulutuksen hinta
Koulutus on maksuton ja siihen sisältyy ruokailu- ja asumismahdollisuus Kainuun Opistolla, Paltamon Mieslahdessa.

Koulutuksen toteutus, haku ja valintamenettely
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ( lähiopetus, etäopiskelu ja työssäoppiminen) Kainuun Opistolla, Paltamon Mieslahdessa.

Hae koulutukseen sähköisellä hakulomakkeella ( kohta: Hae Kainuun Opistolle tästä)
Kaikki hakijat haastatellaan ja valinta tapahtuu soveltuvuuden ja haastattelun perusteella.

Lisätietoja Kainuun Opisto kurssisihteeri Sinikka Korhonen p. 044 2990 826 ja sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi

Kiinnostaako sinua poliisin ammatti? Poliisikoulun pääsykokeisiin valmentava kurssi 3.9.- 14.12.2018

3.9.- 14.12.2018 (15 OV), Kainuun Opisto, Paltamon Mieslahti

Oletko yrittänyt päästä opiskelemaan poliisiksi, mutta et ole onnistunut saamaan vielä opiskelupaikkaa?

Kainuun Opisto tarjoaa sinulla mahdollisuuden tutustua poliisin ammattiin. Samalla voit kohottaa kuntoasi ja valmentautua ohjatusti mukavassa porukassa ammattikorkeakoulun kevään 2019 pääsykokeisiin.

Koulutukseen sisältyy runsaasti valintakokeisiin valmentavaa liikuntaa, suomen kielen esseekokeeseen valmentautumista ja yksilö- ja ryhmätehtävien harjoittelua.

Opintoihin sisältyy myös järjestyksenvalvonta- ja ensiapu Ea1-kurssin suorittaminen. Lisäksi voit halutessasi valita ruotsin ja englannin kielen keskustelukurssin.

Opiskeleminen monikulttuurisessa kansanopistoympäristössä tarjoaa hyvän tuen poliisiksi kasvamisessa.

Hakeminen: 3.8. 2018 mennessä www.kainuunopisto.fi/ hae koulutukseen

Koulutuksen hinta: 900 euroa sisältää opetuksen, aamupalan ja lounaan. Mahdollisuus majoittumiseen.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.

 

Puhun, luen ja kirjoitan! 20.8.-17.12.2018

PUHUN, LUEN JA KIRJOITAN! -lukutaitokoulutus 20.8.- 17.12.2018

PUHUN, LUEN JA KIRJOITAN! -lukutaitokoulutus on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajille, joilla ei ole ollut omassa kotimaassaan mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta, jotta he voisivat selviytyä yhteiskunnan heille asettamista vaatimuksista.

PUHUN, LUEN JA KIRJOITAN! -koulutuksen tavoitteena on kielitaidon alkeiden hallinta ( A1.1 – A1.3) eli opiskelija osaa suomen kielen alkeet sekä luku- ja kirjoitustaidon perusteet. Koulutuksessa opiskelija tutustuu suomalaiseen arkielämään ja yhteiskuntaan.
Koulutuksen jälkeen opiskelija voi siirtyä aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheen – tai alkuvaiheen opetukseen, ammatillisesti suuntautuneeseen kotoutumiskoulutukseen tai kolmennen sektorin tarjoamaan toimintaan taitotasosta riippuen.

PUHUN, LUEN JA KIRJOITAN! – koulutus järjestetään lähiopetuksena 20.8.- 17.12.2018 ( 18 OV) Kainuun Opistolla, Paltamon Mieslahdessa. Koulutuksen kesto on 80 lähiopetuspäivää. Lähiopetusta on viisi tuntia päivässä ja etäopiskelua, ohjausta tai tukiopetusta kaksi tuntia päivässä ( ma-to).
Lisäksi perjantaisin on toiminnnallinen oppimisen päivä, jonka järjestämsiestä sovitaan yhdessä Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Toiminnallinen oppiminen on eri järjestöjen organisoimaa maahanmuuttajien sosiaalisen integraation kannalta merkityksellistä toimintaa.

Alustava tuntijako:
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen, 145 tuntia
sanasto ja aihepiirit
puhuminen
kuuntelu
Tekstien lukeminen ja tulkitseminen, 65 tuntia
Tekstien kirjoittaminen ja tuottaminen, 65 tuntia
Numeeriset taidot, 35 tuntia
Sosiaalisen integraation opinnot, 90  tuntia
Yhteensä 450 tuntia.

PUHUN, LUEN JA KIRJOITAN! -koulutuksen vastuuopettajana toimii laaja-alainen erityisopettaja, jolla on koulutusta ja kokemusta luku- ja kirjoitustaidon sekä S2- ja matematiikan opetuksesta.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Kainuun Opisto p. 044 2990 826 ja sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi

 

 

Hae opiskelijaksi Kainuun Opistoon

Haen opiskelemaan

Sukupuoli

Asuminen

10 + 4 =