Ihmisten yhdenvertaisuus

Pohjoismainen kansanopistoliike

Vastuullinen yhteiskunnan jäsenyys

Kainuulaisuus

Luonnon, ympäristön ja kulttuurin arvostaminen

Herännäisyys

Tutkimukseen perustuva tieto