Kainuun Opisto Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Kainuun Opistolla, osoitteessa Tahvintie 4 88380 Mieslahti sunnuntaina 28.4.2019 klo 15.00 alkaen.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle kevätyhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Asiakirjat:
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallituksen päätösehdotukset ovat 11.4.2019 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön konttorissa. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajilla, joka on 15.4.2019 ( yhtiökokouksen täsmäyspäivä) merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakeluetteloon.
Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 30.3.2019 alkaen. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että heidän tulee huolehtia omistuksensa kirjaamisesta arvo-osuusjärjestelmään edellä mainittuun yhtiökokouksen täsmäyspäivään mennessä, mikäli haluavat osallistua yhtiökokoukseen.
Lisätietoa arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä antaa kurssisihteeri Sinikka Korhonen p. 044 2990 826

Osingonmaksu
Yhtiön hallitus esittää, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
Paltamossa 5.4.2019
Kainuun Opisto Oy
Hallitus