Koulutus on suunnattu Elämää varten -hankkeen romaniasiakkaille, jotka tarvitsevat ohjausta urasuunnitteluun tai oman osaamisen kehittämiseen. Koulutukseen voivat hakea
kaikki yli 20-vuotiaat työttömänä olevat tai työttömyysuhanalaiset henkilöt.
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on oman osaamisen, vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen. Samalla selkeytetään omia päämääriä työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi tai
opintojen suuntaamiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla.
Koulutuksen aikana valmistetaan yhdessä kouluttajan kanssa henkilökohtainen jatkosuunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijan työllistymistä joko suoraan tai esimerkiksi ammatillisen koulutuksen kautta.
Sisältö
Koulutus on monimuoto-opetusta, joka sisältää lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta,
sekä työhöpaikkoihin ja koulutuksiin tutustumista. Lähiopetukseen sisältyy mm. työnhakuvalmennusta, tietotekniikkaa sekä tietoa ammatillisesta koulutuksesta. Lisäksi tutustutaan erilaisiin työllistämistä edistäviin mahdollisuuksiin sekä koulutuksen eri rahoitusmuotoihin. Koulutuksen aikana on myös mahdollista suorittaan tarvittavat korttikoulutukset.

Infotilaisuus koulutuksesta 18.11.2019 klo 13:00 Edukailla,
Opintie 3 (rakennus Oppi 4, 3 krs.) 87100 Kajaani.
Infotilaisuudessa autetaan myös hakemuksen tekemisessä. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hakuaika päättyy 9.12.2019.

Lisätietoja Ramona Grönstrand, hankeasiantuntija, Elämää varten -hanke
ramona.gronstrand@kainuunopisto.fi, p. 044 700 1062