Tiedote 4.12.2018

Aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen kohdennettua rahoitusta Kainuun Opistolle

Opetushallitus on myöntänyt vapaan sivistystyön oppilaitoksille viisi miljoonaa euroa valtionavustusta aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Kainuun Opisto sai rahoitusta vuosille 2019-2020 yhteensä 120 000 euroa.

Koulutusta järjestetään Kainuun eri kunnissa. Kainuun Opiston järjestämässä Perustaito-opetuksessa tavoitteena on, että opiskelija saa paremmat luku- ja numerotaidot, jotka tukevat työ- ja yhteiskuntaelämään osallistumista monipuolisesti. Digitaalisten taitojen osalta tavoitteena on suorittaa Tietoyhteiskunnan kehityskeskuksen laatima Tietokoneen käyttäjän A- kortti.

Kainuun Opiston järjestämän koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työllistymistä, osallisuutta ja sukupuolen välistä tasa- arvoa.

Koulutukset alkavat keväällä 2019.

Lisätietoja Kainuun Opiston rehtori rehtori Helena Ahonen p. 044 7727 028