Tionde klass

" Jag kommer sakna den här tiden. Jag har lärt mig att ta ansvar för mina handlingar och ansvar för att bevara gemenskapen. Det här året är ett av de bästa åren, jag upplevt. "
- grundskoleelev, våren 2000

  • För dig som gått grundskolan: välkommen att höja betygen för grundskoleämnena.
  • Förbättra din beredskap för fortsatta studier

Ansökningstid: Ansöka till linjen i gemensam ansökan 24.5.–26.7.2016 www.opintopolku.fi

Du kan höja dina vitsord i en s.k. tionde klass, alltså en grupp för extra utbildning inom grundutbildningen. Efter utbildningsåret har du förbättrade möjligheter att komma in på önskad yrkesutbildning eller gymnasiet. Förutom möjligheten att höja betygen, får du sex extra poäng efter att ha utfört linjen, när du nästa gång söker till yrkesutbildning.

Utbildningens innehåll:
På linjen genomförs grundskolans utbildningsmängd i följande ämnen:
- modersmål
- engelska
- svenska
- matematik
- historia och samhällskunskap
- kemi
- fysik
- biologi
- geografi
- religion

I utbildningen ingår studievägledning och en bekantningsperiod för arbetslivet. Dessutom har du möjlighet till några valbara ämnen, t.ex. ADB, idrott, slöjd, presentationsteknik, fotografi, bandgrupp beroende på gruppens storlek.

Kostnader:
Inskrivningsavgiften är 50 euro, som ej betalas tillbaka vid fall av avanmälan.

Kostnader för 10:e klassen, alltså Grundskolelinjens extrautbildning:
Utbildningsplatsen säkras genom att betala platsförsäkringsavgiften, 50 euro. Om du har fått slutbetyg från grundskolan under våren 2015 eller 2016, debiterar vi inga andra avgifter från dig. Måltider, boende och utbildning är gratis.

Om du har fått slutbetyg tidigare, t.ex. år 2014, är utbildningskostnaden 115 euro /vecka. I kostnaden ingår undervisning under skoldagarna, boende och måltider (frukost, lunch och middag). 

Ansökan:
Ansökningstid: Ansöka till linjen i gemensam ansökan 24.5.–26.7.2016 www.opintopolku.fi

Kom och spendera ett givande år med andra trevliga ungdomar!