Grundutbildning

" Jag kommer sakna den här tiden. Jag har lärt mig att ta ansvar för mina handlingar och ansvar för att bevara gemenskapen. Det här året är ett av de bästa åren, jag upplevt. "
- grundskoleelev, våren 2000

  • Förberedande för yrkesskola eller gymnasiet
  • Skaffa slutbetyg för grundskolan
  • Lär dig finska; undervisning på finska

Ansökningstid till 30.4.2016. Inträdesprov är den 11 maj 2016.

I grundutbildningsgruppen på grundskolelinjen på Kainuun Opisto kan du genomföra grundskolan och få slutbetyg för grundskolan. Du kan genomföra grundskolan i ett eller i två år. Efter utbildningsåret har du förbättrade möjligheter att komma in på önskad yrkesutbildning eller gymnasiet. Grundutbildningslinjer passar också för invandrare. 

Utbildningens innehåll:
På linjen genomförs grundskolans utbildningsmängd i följande ämnen:
- modersmål
- engelska
- finska 2 (invandrare)
- svenska
- matematik
- historia och samhällskunskap
- kemi
- fysik
- biologi
- geografi
- religion

I utbildningen ingår studievägledning och en bekantningsperiod för arbetslivet. Dessutom har du möjlighet till några valbara ämnen, t.ex. ADB, idrott, slöjd, presentationsteknik, fotografi, bandgrupp beroende på gruppens storlek.

Målsättningar: 
Målsättningen med studierna är att genomföra utbildningsmängden för grundskolan. Dessutom strävar vi efter att hitta "din egna plats" i livet, motivation för studierna och tro på din egna förmågor.

Kostnader:
Inskrivningsavgiften är 50 euro, som ej betalas tillbaka vid fall av avanmälan.

Kostnader för grundundervisningen på Grundskolelinjen:
Om du ej har något slutbetyg från grundskolan, debiteras du endast för inskrivningsavgiften, 50 euro. Invandrare betalar endast inskrivningsavgiften, 50 euro.

Ansökan:
Du kan ansöka till linjen direkt med skolans ansökningsblankett. 


Kom och spendera ett givande år med andra trevliga ungdomar och skaffa dig grundskolans slutbetyg!