Förberedande studier för grundutbildning för invandrare


Passar för individer, som har en svag läs- eller skrivförmåga.

Målsättningar: 
Målsättningen med studierna är att införskaffa baskunskaper i läsande och skrivande och förbereda för grundskolans grundutbildning.

Kostnader:
Om du ej har något slutbetyg från grundskolan, debiteras du endast för inskrivningsavgiften, 50 euro.

Ansökan:
Du kan ansöka till linjen med skolans ansökningsblankett.
Kom och förbered dig för grundskolan!