Erfarenheter för livet!

Kainuun Opisto är en folkhögskola, som erbjuder erfarenheter för livet. Hoss oss kan du förbereda dig för fortsatta studier och samtidigt uppleva ett mångkulturellt år på folkhögskola och internationell gemenskap med dina nya vänner. Hos oss kan du också spendera ett oförglömligt mellanår eller ett uppfriskande sabbatsår med studier.

Kom - Naturen i Kajanaland kallar på dig!

Ansökninsmetod   

Till grundskolelinjen eller den förberedande linjen för grundskola, ansöker du med skolans ansökningsblankett, till vilken du bifogar en kopia av ditt senaste skolbetyg samt en egen bedömning av ditt hälsoläge. Ansökan skickas till rektorn på Kainuun Opisto. Till studielinjerna kan du ansöka direkt med skolans egna ansökningsblankett. Till tionde klass ansöker man i gemensam ansökan, läs mer här!

Studiekostnader   

Kainuun Opisto är en privat läroanstalt med statligt stöd och studielinjerna berättigar till statligt studiestöd.

Grundutbildning på grundskolelinjen (för invandrare) och grundutbildningens extrautbildning (10:e klass) är kostnadsfria för dem som fått slutbetyg från grundskolan år 2015 och 2016 samt för dem som överstigit åldern för skolplikt och som saknar betyg från grundskolan.

Andra studerande på grundskolelinjen betalar utbildningskostnaden 115 euro/vecka. I utbildningskostnaden för dem som bor hemma (85 euro) ingår undervisning och lunch (mån-frre). Platsförsäkrans- och inskrivningsavgift för utbildningsplats på Kainuun Opisto är 50 euro för alla och återbetalas ej.

Studiestöd

Mer information om studiestöd hittar du på Fpa:s sidor. Blanketter för ansökan av studiestöd kan du även få i början av studierna på kontoret på Kainuun Opisto.