Nätblankett

Du kan fylla i ansökningsblanketten på vår webbsida.

Jag ansöker om att bli elev på Kainuun Opisto (välj utbildning):
Tionde klassen
Grundutbildning för invandrare
Förberedande kurs för grundutbildning för invandrare

Namn *

Födelseplats *

Kön *
Kvinna
Man

Näradress *

Postnummer och postort *

Hemkommun *

Telefon / mobiltelefon

E-postadress *

Tidigare utbildning *

Boende *
Jag vill bo på skolan
Jag vill inte bo på skolan

Datum för ansökan:

Ort


* Fälten markerade med stjärna är obligatoriska att fylla i

Kainuun Opisto

Tahvintie 4
88380 MIESLAHTI

Telefon: 020 7856 830
Fax: 020 7856 839