Suuntana sosiaali- ja terveysala - koulutus alkaa 11.9.2017 ( - 4.5.2018)

Koulutus alkaa Kainuun Opistolla, Paltamon Mielahdessa. Kysy opiskelupaikkaa kurssisihteeriltä p. 044 2990 826 ja kurssisihteeri@kainuunopisto.fi.

Koulutuksen opettaja on Matti Nissinen.

Sisältää Minusta avustaja- ja Suuntana sosiaali- ja terveysala -koulutusosiot ( 30 ov)

Kiinnostaako sinua henkilökohtaisen avustajan työ? Suunnitteletko alan vaihtoa ihmisläheiselle alalle? Toimitko jo vanhus- ja vammaispalvelun avustajatehtävissä ja haluat lisätä omaa osaamistasi? Haluatko kehittää valmiuksiasi hakiessasi sosiaali- ja terveysalalle?

YLEISTÄ

Koulutuksen tavoitteena on kehittää tietoja, taitoja ja valmiuksia, joita tarvitaan toimiessa sosiaali- ja terveysalan ( esimerkiksi vanhus- ja vammaistyön) avustajatehtävissä. Koulutus antaa erinomaisia valmiuksia jatko-opintoihin sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen koulutukseen.

KOHDERYHMÄ

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita vanhus- ja vammaistyön avustajatehtävistä ja ovat alalle soveltuvia, sekä niille alalla jo toimiville, jotka haluavat lisätä osaamistaan. Koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka suunnittelevat alanvaihtoa tai toimimista esim. omaishoitajana. Koulutuksessa kehitetään myös omia valmiuksia, joita tarvitaan hakiessa sosiaali- ja terveysalalle.

KOULUTUKSEN LAAJUUS

30 OV

TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutuksen osioita järjestetään Kajaanissa ja Kainuun Opistolla, Paltamon Mieslahdessa. Koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ( etäopiskelua) sekä työpaikalla suoritettavia oppimisjaksoja.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Minusta avustaja- koulutusosio mm. henkilökohtainen avustaja-järjestelmä ja siihen liittyvä lainsäädäntö, yleisimmät vammais- ja vammaryhmät sekä pitkäaikaissairaudet, apuvälineet ja niiden käyttö, avustaminen kotona ja kodin ulkopuolella, työergonomia avustajatehtävissä, ammatillinen kasvaminen, avustamisen etiikka, tukiviittomien alkeet, ravitsemuksen ja ruoanlaiton perusteet, kuntoutumisen tukeminen. Koulutukseen kuuluu myös ensiapu- ( EA1) ja hygieniosaamiskoulutus.

Suuntana sosiaali- ja terveysala - koulutusosio

Tässä koulutusosiossa keskitytään omien valmiuksien parantamiseen hakiessa sosiaali- ja terveysalalle. Ohjelmassa on mm. lääkelaskentaa, ryhmä- ja vuorovaikutustaitoja sekä liikuntaa oman jaksamisen ja toimintakyvyn tukemiseksi.

Kielitaito- ja terveystilavaatimukset

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen peruskoulun oppimäärä ( B 1.2) tai vastaava muulla tavoin hankittu suomen kielen taito. Koulutukseen osallistuminen edellyttää riittävää terveydentilaa ja toimintakykyä.

Koulutuksen hinta

Koulutus on maksuton opintoseteliopiskelijoille. Lisätietoa opistolta.

Koulutukseen osallistuneet ovat saaneet jatko-opiskelupaikan sosiaali- ja terveysalalla tai työllistyneet henkilökohtaisen avustajan tai sosiaali- ja tereysalan avustaviin tehtäviin erittäin tehokkaasti!