Opiskele eteenpäin  - kohti ammattia -kurssi alkaa 27.2. Kajaanin Viestitiellä

Kohderyhmä: Alle 29-vuotiaat maahanmuuttajanuoret, jotka ovat kotoutumisen alkuvaiheessa ja kielitaitotasoltaan 2A.

Koulutuksen kesto: 27.2.- 30.6.2017 ( 18 OV)

Koulutuksen tavoite: Koulutuksen aikana vahvistetaan aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen suomen kielen moduuleja tasolta 2 A ja laajennetaan kielitaidon osaamista tasolle B1.1.

Koulutuksella pyritään tukemaan maahanmuuttajanuorten jatkokouluttautumista ja työllistymistä sekä pärjäämistä itsenäisesti suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tavoitteena on, että kurssin päätyttyä jokainen opiskelija on hakenut jatko-opiskelupaikkaa tai työ-, kesätyö-, tai työkokeilupaikkaa.

Koulutuksen sisältö:

- suomalaisen koulutus- ja työelämätaitojen opiskelu

- opiskelijan oman opintopolun rakentaminen

- valmiudet hätäensiapuun, elintarviketurvallisuuteen ja tietotekniikan perustaitoihin

- suomalaisen kulttuurin tuntemus ja aktiivinen osallistuminen

- terveelliset elämäntavat osana opiskelijan arkielämää

Koulutuksen toteutus: pääosin lähiopetusta, vierailukäynnit ja itsenäisen opiskelun harjoittelu

Lisätietoa Kainuun Opisto p.  044 2990 826 ja kurssisihteeri@kainuunopisto.fi

Opiskele eteenpäin! -linja 5.9.2016-26.5.2017

Haluatko parantaa opiskelutaitojasi tai korottaa peruskoulun päättöarvosanojasi? Haluatko kehittää suomen kielen taitoasi tai tietoteknistää osaamistasi? Oletko vailla opiskelu- tai työpaikkaa? Tämä koulutus voi olla sopiva juuri sinulle!

Kohderyhmä
Alle 29-vuotiaat maahanmuuttajanuoret ja suomalaiset nuoret, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa tai opiskelupaikkaa ja jotka tarvitsevat enemmän valmiuksia toisen asteen opiskelupaikan, työpaikan tai oppisopimussuhteisen työpaikan saamiseksi.

Koulutuksen laajuus: 35 ov (opintoviikkoa). Sisältää osiot: A (syksy 2016) ja B (kevät 2017)

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden opiskelutaitoja, tarjota mahdollisuus korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja ja parantaa elämänhallintaa sekä motivoida heitä toisen asteen opintoihin, työnhakuun tai yrittäjyyteen.


Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja tietotekniikkaa (@- kortti) sekä parannetaan opiskelijoiden työnhaku- ja yhteiskuntataitoja. Opintosuunnitelmaan kuuluvat myös hygieniapassin ja ensiapu EA 1 -kurssin suorittaminen.

Koulutuksen sisältö mm:
* Peruskouluopintoja, tavoitteena arvosanojen korottaminen
* Opinto-ohjaus ja eri koulutusmahdollisuuksiin tutustuminen
* Tietotekniikka, tavoitteena @- kortin / A-kortin suorittaminen
* Työelämäopinnot ja yrittäjyys

Toteutus
Monimuoto-opiskelua sisältäen lähiopetusta, itsenäisiä opiskelutehtäviä, työssäoppimista/työharjoittelua sekä vierailuja sekä tutustumiskäyntejä

Koulutuksen hinta
Osio A: maksuton

Koulutus järjestetään Kajaanissa.

Koulutusesite

Lisätietoja koulutuksesta ja hakeminen koulutukseen 22.8.mennessä.

Kainuun Opisto puh. 044 2990 826, kurssisihteeri@kainuunopisto.fi
kainuunopisto.fi