Varsinainen AIKUISTEN PERUSOPETUS ( 46 kurssia) alkaa 21.8.2017

Aikuisten perusopetuksen kesto on 1,5 lukuvuotta

Opiskelijalla tulee olla suomen kielen taitotaso A2.2.

Hakeminen: 24.5.2017 mennessä www.kainuunopisto.fi etusivulla olevalla hakulomakkeella.

Pääsykoe pidetään 30.5.2017 Kainuun Opistolla, jonne tulevat kaikki hakijat. Pääsykokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.