Luen, puhun ja kirjoitan suomea! Orientoiva jakso 8 ov 21.8.-13.10.2017

Koulutus on tarkoitettu luku-ja kirjoitustaidon opintoihin valmistavaksi jaksoksi. Orientoivan jakson jälkeen opiskelijat voivat jatkaa luku- ja kirjoitustaidon 30 ov koulutukseen.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat kaikki sellaiset maahanmuuttajat, joilla ei ole ollut omassa kotimaassaan mahdollisuutta saada riittävästi luku- ja kirjoitustaidon koulutusta. Erityisenä kohderyhmänä ovat kotona lapsiaan hoitavat maahanmuuttajaäidit. Koulutukseen osallistuvan opiskelijan  on mahdollista ottaa alle kouluikäiset lapsensa mukaan koulutuksen lähiopetuspäiviin. Opetuksen ajaksi järjestetään lastenhoitoapua.

Luku- ja kirjoitustaidon opintojen lisäksi koulutuksen aikana tutustutaan tieto- ja viestintätekniikkaan, suomalaiseen arkeen ja yhteiskuntaan sekä vanhempien työntekoa ja opiskelua tukeviin palveluihin. Tavoitteena on saada luku- ja kirjoitustaidon opinnot sujuvasti käyntiin, johdattaa ja tukea opiskelijaa luku- ja kirjoitustaidon opintoihin, opiskelukäyntäntöihin ja arjen hallintaan opintojen aikana.

Koulutus järjestetään pääasiassa lähiopetuksena. Koulutukseen voi kuulua myös itsenäisen opiskelun tehtäviä, yksittäisiä etäpäiviä sekä vierailuja ja tutustumiskäyntejä.

Koulutuspaikka: Kajaani ja Mieslahti

Koulutuksen hinta: maksuton opintoseteliopiskelijoille ( mikäli saamme myönteisen opintoseteliavustuspäätöksen vuonna 2017)

Lisätietoa koulutuksesta ja hakuaika koulutukseen 31.7. mennessä Kainuun Opistolle p. 044 2990 826 ja kurssisihteeri@kainuunopisto.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.