Opintolinjat

Tältä sivulta löydät kaikki opintolinjamme.

Kehitä itseäsi opintolinjoillamme

Opintolinjat ja ilmoittautuminen

Kainuun Opiston opintolinjoilla kehität itseäsi monipuolisesti laajemmissa kokonaisuuksissa. Ajantasaiset opintokokonaisuudet löydät alta.

Hae Kainuun Opistolle tästä!

Hae opintoihin sivun alta löytyvällä lomakkeella.

Opintolinjat

Kainuun Opiston opintolinjoilla kehität itseäsi monipuolisesti laajemmissa kokonaisuuksissa. Ajantasaiset opintokokonaisuudet löydät alta.

Kymppiluokka

Kymppiluokan tavoitteena on parantaa opiskelijan jatko-opintoihin pääsyä sekä niitä tietoja ja taitoja, joita hakija opinnoissa tarvitsee. Tavoitteena on, että kymppiluokan jälkeen jokaisella opiskelijalla on sekä suunnitelma jatko-opinnoista että valmiudet aloittaa ne.

Kymppiluokan tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäisyyttä ja vastuullisuutta ja kehittää itsetuntemustaan sekä oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintoihin sisältyy opintojen ohjausta ja työelämään tutustumisjakso. Lisäksi on mahdollisuus muutamiin valinnaisaineisiin, esim. ATK ja liikunta ryhmäkoosta riippuen. Kymppiluokalla kaikki opetus on suomen kielellä.
Haku kymppiluokalle tapahtuu kesän 2018 yhteisvalinnassa opintopolku.fi

Aikuisten perusopetus alkaa 12.3.2018

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu niille oppivelvollisuusiän ylittäneille, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää tai joilla on tarve täydentää perusopetuksen tutkintoaan tai korottaa oppiaineiden arvosanoja.

Aikuisten perusopetus sopii

  • Perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleille nuorille, jotka eivät ole ehtineet saada perusopetuksen päättötodistusta valmiiksi oppivelvollisuusikäisinä tai joiden valmiudet ovat jääneet heikoiksi perusopetuksen aikana
    17‒25-vuotiaat maahanmuuttajataustaisille, jotka eivät voi osallistua oppivelvollisuusikäisille järjestettävään opetukseen ikänsä takia, mutta tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintoja toisella asteella
  • Muille maahanmuuttajataustaisille aikuisille, jotka heikon peruskoulutuksensa takia tarvitsevat erityisesti perusopetuksen alkuvaiheen opetusta, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä matemaattisia valmiuksia tai jotka tarvitsevat päättötodistusta päästäkseen jatko-opintoihin
  • Muille aikuisille, jotka ovat keskeyttäneet peruskoulun oppivelvollisuusikäisinä aikuisille, jotka opiskelevat yhtä tai useampaa oppiainetta aineopiskelijana ja/tai haluavat korottaa perusopetuksen arvosanoja.
  • Hae aikuisten perusopetukseen hakulomakkeella, joka löytyy kohdassa yhteydenottolomake

Suuntana kasvatusala (35 ov) 3.9.2018- 24.5.2019

Aiotko kasvatusalalle, luokanopettajaksi, lastentarhanopettajaksi tai aineenopettajaksi? Kiinnostaako sinua lasten ja nuorten ohjaaminen esim. liikunnanohjaajana tai nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajana?

Oletko yrittänyt päästä opiskelemaan kyseisiä aloja, mutta et ole vielä onnistunut saamaan opiskelupaikkaa? Tai aiotko kouluttautua kokonaan uudelle alalle?

Suuntana kasvatusala -koulutus on tarkoitettu juuri sinulle!

Koulutukseen sisältyy runsaasti käytännön harjoitteluja koulussa, päiväkodissa ja maahanmuuttajanuorten kanssa. Teoriaopinnoissa saat monipuolista tietoa lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä sekä erilaisista oppijoista. Yleisopetuksen lisäksi pääset perehtymään maahanmuuttajalasten ja – nuorten oppimiseen ja opetukseen.

Koulutuksen aikana sinun on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteen perusopintoja tai niiden osia, joita voit hyödyntää yliopisto-opinnoissasi. Lukuvuoden kestävien opintojen jälkeen sinulla on laaja käsitys tämän päivän opettajuudesta ja hyvät valmiudet selviytyä kyseisten alojen pääsykokeista.

Lisätietoa Kainuun Opisto p. 044 2990 826 ja kurssisihteeri@kainuunopisto.fi

Oikeustieteen linja 3.9.2018- 24.5.2019

Tahdotko tietää enemmän ihmisoikeuksista? Ihmetteletkö, miksi oikeudenmukaisuus ei aina toteudu maailmassa? Tahdotko vaikuttaa vähemmistöjen tai lasten asemaan yhteiskunnassa -kotikunnastasi alkaen? Tarvitsetko työssäsi edusnvalvontaoikeuden tai potilaslainsäädännön tuntemusta? Tavoitteletko opiskelupaikkaa oikeustieteelisessä tiedekunnassa?

Tervetuloa Kainuun Opiston oikeustieteen linjalle!

Inhimillisen oikeuden linjalla opiskellaan oikeustieteen perusteita sekä tutustutaan oikeudelliseen ajatteluun, oikeuslähteisiin ja oikeudelliseen kieleen ja argumentointiin. Yleisjuridisten perusteiden ohella linjalla perehdytään mm. perus- ja ihmisoikeuksiin, perhe- ja edunvalvontaoikeuden, rikos- ja prosessioikeuden ja hallinto- ja sosiaalioikeuden perusteisiin. Oikeudellisia syväsukelluksia teemme mm. humanitaariseen oikeuteen, naisten ja lasten oikeuksiin, vähemmistöjen oikeuksiin sekä globaaleita kysymyksiä sivuaviin oikeudenaloihin.

Linja on tarkoitettu sinulle * ylioppilas * lukion tai toisen asteen oppimäärän suorittanut * 18 vuotta täyttänyt, joka olet kiinnostunut oikeustieteen opinnoista
Linja soveltuu myös sinulle, joka tarvitset työssäsi tai harrastuksissasi oikeudellista osaamista ja haluat parantaa valmiuksiasi ymmärtää yksilöä koskevaa oikeudellista sääntelyä ( mm. vanhukset, lapset, vammaiset)
Opintovuoden aikana opiskelija suorittaa oikeudellisia opintoja seuraavasti:
– johdanto-opintoja *yksityisoikeuden opintoja *julkisoikeuden opintoja
– rikos- ja prosessioikeuden opintoja
– oikeudellisia syväsukelluksia inhimillisen oikeuden alalla
– juristin vuorovaikutus- ja viestintätaidot
– opintoretket, valinnaiset opinnot  ja valintakoaineisto

Lähiopetusta on 25 tuntia / viikko. Lisäksi edellytetään itsenäistä opiskelua noin 15 tuntia viikossa.

Opiskelu maksaa 390 euroa / kk täysihoidolla. Opintoihin on mahdollisuus saada Kelan opintotukea.

Lisätietoa p. 044 2990 826 ja kurssisihteeri@kainuunopisto.fi

Musalinja 27.8.2018-2.2.2019

Musalinja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita musiikin ammattilaisen urasta ja kaikille musikaalisille, jotka haluavat kehittää soitto- ja laulutaitoa.

Koulutuksen kesto on 20 opintoviikkoa, jotka sisältävät seuraavat musiikkikokonaisuudet:
– musiikin perusopinnot 4 ov
– nuotinnusohjelma 1 ov
– oman intrumentin opetus 5 ov
– yhteissoitto 5 ov

Lisäksi voit valita valinnaisia kurssiteemoja soitinhuollosta, äänentoisto- ja musiikkiteknologista, jumalanpalvelusmusiikista, gospelmusiikista tai soitinrakennuksesta yhteensä viiden opintoviikon verran.

Lisätietoa p. 044 2990 826 ja kurssisihteeri@kainuunopisto.fi

Suuntana sosiaali-, terveys- ja kasvatusala 4.9.2018-29.5.2019

Koulutus sisältää Suuntana sosiaali-,terveys-ja kasvatusala ja Minusta avustaja-koulutusosiot (35 ov).
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka aikovat hakeutua sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammatilliseeen koulutukseen sekä henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita vammais- ja vanhustyön avustajatehtävistä tai haluavat lisätä osaamistaan omaishoitajina tai henkilökohtaisina avustajina.

Suuntana sosiaali-, terveys- ja kasvatusala-koulutusosio
kehittää opiskelijan ammatillista osaamista ja antaa erinomaisia valmiuksia jatko-opintoihin sosiaali-, terveys-ja kasvatusalalle ja helpottaa hänen hakeutumista seuraaviin alan ammatillisiin koulutuksiin:
– sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)
– lapsi- ja perhetyön perustutkinto ( lastenohjaaja)
– nuoriso-ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkinto ( nuoriso-ja vapaa-ajan ohjaaja)

Koulutukseen sisältyy kolme ohjattua käytännön työssäoppimisjaksoa (yhteensä 3 kk) aidoissa kasvatus- ja huolenpitotyön työympäristöissä, ensiavun ja hygieniaosaamisen suorituksia ( EA1 ja hygieniapassi), joista on hyötyä sekä myöhemmissä ammatillisissa koulutuksissa että henkilöhtaisen avustajan tehtävissä.

Tässä koulutusosiossa on keskitytään opiskelijan omien valmiuksien kehittämiseen ja hänen jatkokoulutushaaveiden mahdollistamiseen henkilökohtaisen oppimissuunnitelman toteuttamisen avulla. Opetusohjelmassa on tarjolla muun muassa tutustumiskäyntejä alan työpaikoille, liikuntaa oman jaksamisen varmistamiseksi, lääkelaskentaa ja oppimis- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä sekä tukea erilaisissa oppimisen haasteissa.

Minusta avustaja-koulutusosio
antaa monenlaisia valmiuksia henkilökohtaisena avustajana tai omaishoitajana toimimiseen. Koulutussisältöihin kuuluu mm. vammaisuuteen ja henkilökohtaiseen apuun liittyä keskeinen työ- ja tukilainsäädäntö, henkilökohtainen avustaja-järjestelmä, asiakkaiden kuntoutumisen tukeminen ja avustaminen arjessa sekä työergonomia ja apuvälineiden käyttö kotona ja kodin ulkopuolella avustamisessa.

Kielitaito- ja terveydentilavaatimukset
Koulutukseen osallistuminen edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka todetaan haastattelulla, sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla vaadittavaa riittävää terveydentilaa ja toimintakykyä.

Koulutuksen hinta
Koulutus on maksuton opintoseteliopiskelijoille ja koulutukseen ssältyy ruokailu- ja asumismahdollisuus Kainuun Opistolla, Paltamon Mieslahdessa.

Koulutuksen toteutus, haku ja valintamenettely
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ( lähiopetus, etäopiskelu ja työssäoppiminen) Kainuun Opistolla, Paltamon Mieslahdessa.

Hakuaika koulutukseen päättyy 15.8.2018.
Kaikki hakijat haastatellaan ja valinta tapahtuu soveltuvuuden ja haastattelun perusteella.

Lisätietoja Kainuun Opisto kurssisihteeri Sinikka Korhonen p. 044 2990 826 ja sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi

Hae opiskelijaksi Kainuun Opistoon

Haen opiskelemaan

Sukupuoli

Asuminen

7 + 14 =